Πολύδισκος συμπλέκτης κίνησης σε όλους τους τροχούς