Πολιτική απορρήτου – προσωπικά δεδομένα   

Η εταιρεία Αφοί Φωτιάδη Ο.Ε. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία Αφοί Φωτιάδη Ο.Ε. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα καθημερινά και στις ώρες λειτουργείας της εταιρείας στο τηλέφωνο 23310-72052. 

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται βάσει του ν.2472/97 αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη η τιμολόγηση των παραγγελιών τους .

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ως <<επισκέπτης>> συλλέγουμε τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ,διεύθυνση ,σταθερό τηλέφωνο  ή κινητό ,πόλη ,email και σε περίπτωση τιμολογίου ΑΦΜ. και επάγγελμα ) χωρίς ωστόσο την αποθήκευση τους . 

Δεδομένα που είναι απαραίτητα κατά την εγγραφή και δημιουργία χρήστη: π.Χ. email ,αριθμός κινητού  ή σταθερού ,ονοματεπώνυμο , κωδικός πρόσβασης ,εναλλακτικό email  και σε περίπτωση τιμολογίου ΑΦΜ και επάγγελμα.

Σε περίπτωση που χρήστης της ιστοσελίδας μας εγγραφεί τότε τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται όσο είναι ενεργός ο λογαριασμός του και πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο ο υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας .

Η εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε θα τα χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων όποτε το κρίνει αυτός .

Δικαιώματα χρήστη σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα:

Να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα·

Να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·

Να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη·

Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας·

Να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·

Να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφωτικό αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητό ήτα δεδομένων»)·

Να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή τον οργανισμό που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που εν προκειμένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας». Εάν η εταιρεία ή ο οργανισμός διαθέτει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (υπδ), μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας σε αυτόν. Η εταιρεία ή ο οργανισμός πρέπει να απαντά στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον εντός ενός μήνα. Εάν δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, πρέπει να δηλώσει τον λόγο. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας (για παράδειγμα να πατήσετε έναν σύνδεσμο επαλήθευσης, συμπληρώνοντας ένα όνομα χρήστη ή έναν κωδικό πρόσβασης) για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και πού έχει έδρα η εταιρεία. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν επίσης όταν αγοράζετε αγαθά και υπηρεσίες από εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.